Съдът окончателно потвърди: ЕАЗИПА няма право да оперира на музикалния пазар


30.06.2015


Съдът окончателно потвърди: ЕАЗИПА няма право да оперира на музикалния пазар

Със свое решение от 25 юни 2015 г. Върховният административен съд (ВАС) потвърди, че Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права (ЕАЗИПА) няма право да оперира на музикалния пазар като организация за колективно управление на права и да сключва договори с ползвателите за уреждане на каквито и да било музикални права. Решението на ВАС потвърждава решение на Административен съд София-град от август 2014 г. и е окончателно.

Производството по случая с ЕАЗИПА продължи близо четири години, като през 2011 г. ЕАЗИПА обжалва решение на министъра на културата, с което не й бе предоставен лиценз за колективно управление на музикални права.

Единствените лицензирани дружества Музикаутор и Профон припомнят, че през последните години ЕАЗИПА сключваше договори за репертоар, който всъщност не представлява. Така редица ползватели бяха подведени, като част от тях понесоха и санкции от Министерство на културата и Съвета за електронни медии.

С решението на ВАС вече по безспорен начин е ясно, че ЕАЗИПА няма и не е имала право да урежда музикални права със заведения, хотели, търговски обекти, организатори на концерти, радио-телевизионни, кабелни оператори и други.

В резултат на противозаконната дейност на ЕАЗИПА все още много ползватели, които имат договори с това дружество, всъщност не изпълняват разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права. Поради тази причина е необходимо да се обърнат към лицензираните дружества за колективно управление на музикални права, като сключат договори за репертоара, който реално използват.

Решението на ВАС потвърждава сега действащия ред за управление на музикални права, който гарантира сигурност на ползвателите, че надлежно уреждат ползвания от тях музикален репертоар.

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -