История

Алиансът на технологичната индустрия е правоприемник )АТИ) на Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори (БАККО)

През своята 10-годишна дейност БАККО успя да се утвърди като надежда организация обединяваща интересите на нейните членове и кооперативен партньор на държавните институции, бизнеса, гражданите и други неправителствени организации.

От гледна тока на съвременното развитие на технологиите едно десетилетие е твърде дълъг период. Конвергенцията на мрежи и услуги ни изправя пред нов вид предизвикателства и необходимост от разширяване на обхвата, целите и задачите на една такава браншова организация като БАККО.

Използвайки натрупания опит и в партньорство с друга сродна организация - Асоциация телекомуникации (АСТЕЛ), през 2022 г. БАККО се преобразува в Българската асоциация на кабелните и комуникационни оператори (БАККО) през своята 10-годишна дейност успя да се утвърди като надежда организация обединяваща интересите на нейните членове и кооперативен партньор на държавните институции, бизнеса, гражданите и други неправителствени организации.

От гледна тока на съвременното развитие на технологиите едно десетилетие е твърде дълъг период. Конвергенцията на мрежи и услуги ни изправя пред нов вид предизвикателства и необходимост от разширяване на обхвата, целите и задачите на една такава браншова организация като БАККО.

Използвайки натрупания опит и в партньорство с друга сродна организация - Асоциация телекомуникации (АСТЕЛ), БАККО се преобразуваме в АТИ.

АТИ обединява интересите както на предприятията осъществяващи електронни съобщения, така и на доставчици на оборудване, мрежови и системни интегратори, академична и научна общност. АТИ ще продължи да съдейства за създаването на благоприятни регулаторни и пазарни условия за развитието на технологичната индустрия в България, стимулиране на свободната конкуренция в областта на електронните съобщения и в крайна сметка – в интерес на българските потребители на комуникационни услуги.

 

БАККО 2011 © Всички права запазени | Реклама | Полезни връзки
Изработка на уеб сайт -